ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Από τον Μάιο του 2021 συμμετείχε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου ( LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT MUNCHEN) μεγνωστικό αντικείμενο <<Τον θηλασμό και την διατροφή στα βρέφη και τα νήπια >> το οποίο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.