ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ‘’ΠΑῘΣ’’

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ‘’ΠΑῘΣ’’

Από τον Οκτώβριο του 2017 έως σήμερα, εργάζεται ως επιστημονικός υπότροφος στην Μονάδα Αλλεργιολογίας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ( Γ.Ν. Παίδων Π. και Αγλαία Κυριακού) με εξειδικευμένη εκπαίδευση στην παιδοαλλεργιολογία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Αλλεργιολογική Μονάδα στον σύνδεσμο: https://allergy1.gr

Η Παιδίατρος  Μαρία Αβανίδη  έλαβε  στις 7/01/21 Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην: 

<< Αξιολόγηση και διαγνωστικά Τεστ, για άτομα με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ADOS, ADI-R) και την πρώιμη ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, σε παιδιά μικρής ηλικίας από 18 μηνών έως 4 ετών με τη δοκιμασία ‘’ΠΑῘΣ’’>> 

Ως εκ τούτου είναι εξουσιοδοτημένη  να εφαρμόζει τη δοκιμασία ΠΑῘΣ σε γονείς και παιδιά με σκοπό την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές.