ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί ένα από τα συχνότερα αλλεργικά νοσήματα, καθώς σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, αφορά μέχρι και το 20-30% του πληθυσμού στο δυτικό κόσμο.

Προσβάλλει τόσο τα παιδιά, ιδίως μετά τα 4-5 έτη, μέχρι και το 40% αυτών. 

<<Δεν γεννιέται κάποιος αλλεργικός, η αλλεργική ρινίτιδα εμφανίζεται στη διάρκεια της ζωής>>.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση (συνέντευξη) στο παρακάτω video: